om mig

Jag är konstnär/konsthantverkare med textil som mitt främsta material. Textil är min hemvist, även om jag ibland gör utflykter i andra tekniker. Jag vill låta materialen komma till tals lika mycket som motiven och jobbar mycket med ytorna, med urklippt och patinerat, med färgade partier och rostutfällningar. Jag arbetar gärna, men inte alltid, i stora format. Just nu jobbar jag mest med broderi och linoleumtryck som jag sammanfogar till ett slags collage.

Jag uppmuntrar kollisionen mellan det planerade och det slumpmässiga. Jag vill bjuda in till det mötet, jag vill också mer konkret bjuda in bilderna i rummet och låta dom ta form.

I mina bilder kastar jag mig huvudstupa mellan sorg och ofrivillig komik, mellan sockersött och makabert. Jag befolkar mina bilder ungefär som trubadurer bruka göra i sina visor, vissa gestalter återkommer i flera berättelser, andra gästspelar.